• ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพและการออม
  • 085-8525531
  • natapol.pruek@gmail.com
วางแผนการเกษียน
ประกันบำนาญ FWD for Pension 85/55, 85/60, 85/65เกษียณทั้งทีก็อยากใช้ชีวิตให้เต็มที่ เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เพนชันให้คุณเลือกเกษียณได้อย่างสบายใจ เลือกได้จะเกษียณเร็วหรือช้า อยากเริ่มรับบํานาญ
ตั้งแต่ อายุ 55 ปี, อายุ 60 ปีหรืออายุ 65 ปีก็ทําได้และรับบํานาญเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ให้คุณสบายใจใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล

อยากรู้ว่าทำไมน่าซื้อ เรามีคำตอบ
1. ยื่นลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร
 - เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีในแต่ละปี ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 - กรณีไม่มีเบี้ยประกันชีวิตของแผนประกันอื่นๆ สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สุงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
2. ยิ้มรับเงินบำนาญทุกปี ถึงอายุ 85 ปี
ต่อยอดการใช้ชีวิตวัยเกษียณให้มั่นคง รับเงินบำนาญทุกปีถึงอายุ 85 ปี และรับเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น สูงสุด 24% ของทุนประกันภัย
3. เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ถึง 4 แบบ 
เริ่มต้นวางแผนเกษียณอย่างสบายใจ เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 4 แบบ ไม่ว่าจะชำระสั้นๆ 7 ปี หรือเลือกชำระยาวๆถึงอายุ 55 ปี/ 60 ปี /65 ปี 

เกษียณเมื่อไร เลือกได้ตามใจคุณ
อยากเริมรับเงินบํานาญไม่ว่าจะอายุ  55 ปี, อายุ 60 ปี หรืออายุ 65 ปีก็เลือกได้

เกษียณมีเงินใช้ไร้กังวล
รับเงินบํานาญทุกปีถึงอายุ 85 ปีรับเงินบํานาญเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น สูงสุด 24% ของทุนประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด (ไม่รวมเบี้ยประกันชีวิตของแผนประกันอื่นๆ )

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย
เอฟดับบลิวดีฟอร์เพนชนั 85/55 : 20 – 50 ปี
เอฟดับบลิวดีฟอร์เพนชนั 85/60 : 20 – 55 ปี
เอฟดับบลิวดีฟอร์เพนชนั 85/65 : 20 – 60 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง ..... ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย .....  ถึงอายุ 55 ปีถึงอายุ 60 ปีหรือถึงอายุ 65 ปี
ทุนประกันภัยขั้นตํ่า .....  100,000 บาท


กรอกข้อมูลเพื่อขอคำแนะนำจากเรา
กดยืนยันในส่วนนี้ก่อนทุกครั้ง!!
แผนประกันน่าสนใจ
ชดเชยรายได้ รายวัน Hospital Benefit (HB)
ชดเชยรายได้ รายวัน Hospital Benefit (HB)
แผนชดเชยรายได้ รายวัน แอดมิทได้ได้แบบไม่ต้องกังวล
แผนชดเชยรายได้ รายวัน แอดมิทได้ได้แบบไม่ต้องกังวล
แผนประกันกำหนดระยะเวลาหรือฌาปนกิจ Term life insurance หรือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
แผนประกันกำหนดระยะเวลาหรือฌาปนกิจ Term life insurance หรือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ประกันอุบัติเหตุ PA
ประกันอุบัติเหตุ PA
ประกันมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์ ประกันมะเร็งที่พร้อมสู้ไปกับคุณ
ประกันมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์ ประกันมะเร็งที่พร้อมสู้ไปกับคุณ
ประกันอุบัติเหตุ ที่ให้คุณได้ใชช้ ชีวิตอย่างเต็มแมกซ์ ประกันคนกล้า แมกซ์
ประกันอุบัติเหตุ ที่ให้คุณได้ใชช้ ชีวิตอย่างเต็มแมกซ์ ประกันคนกล้า แมกซ์