• ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพและการออม
  • 085-8525531
  • natapol.pruek@gmail.com
วางแผนเงินออม
แผนประกันออมเงิน Life Saving 30/15 แผนความคุ้มครองพร้อมวางแผนการเงิน เพื่ออนาคตที่สดใสของวัยเริมต้นทํางานประกันสะสมทรัพย์ เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ เซฟวิ่ง 30/15

แผนสร้างเงินเก็บ เพื่ออนาคตสดใสวัยทำงาน
เมื่อชีวิตเข้าสู่วัยทำงาน มีรายได้เป็นของตนเอง เริ่มมองหาเป้าหมายเพื่อสร้างความท้าทายและแรงบันดาลใจ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ใหม่เพื่อต่อยอดให้อนาคต เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ เซฟวิ่ง 30/15 สำหรับคนเริ่มต้นทำงาน ช่วยวางแผนการเงินระยะยาว เพื่อถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นใจด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า และความคุ้มครองตลอดสัญญา เพิ่มความสบายใจ การเก็บเงินครั้งนี้จะต้องสำเร็จแน่นอน 

มั่นใจ รับเงินคืนทุกปี
รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง 15  และรับปีละ 5% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 ถึง 30

คุ้มค่า รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา
รับเงินก้อน 145% ของทุนประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่จ่ายแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

วางใจ กับความคุ้มครองชีวิตตลอด 30 ปี
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 250% ของทุนประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 13 ถึง 30

เพิ่มเติมความคุ้มครองเลือกได้ตามใจ
สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ทั้ง ความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุเงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย.....1 เดือน 1 วัน – 55 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง.....30 ปี
ระยะเวลาชำาระเบี้ยประกันภัย.....15 ปี
ทุนประกันภัยขั้นตํ่า.....100,000 บาทกรอกข้อมูลเพื่อขอคำแนะนำจากเรา
กดยืนยันในส่วนนี้ก่อนทุกครั้ง!!
แผนประกันน่าสนใจ
ประกันอุบัติเหตุ AI
ประกันอุบัติเหตุ AI
แผนประกันออมเงิน Life Saving 30/15 แผนความคุ้มครองพร้อมวางแผนการเงิน เพื่ออนาคตที่สดใสของวัยเริมต้นทํางาน
แผนประกันออมเงิน Life Saving 30/15 แผนความคุ้มครองพร้อมวางแผนการเงิน เพื่ออนาคตที่สดใสของวัยเริมต้นทํางาน
ชดเชยรายได้ รายวัน Hospital Benefit (HB)
ชดเชยรายได้ รายวัน Hospital Benefit (HB)
ประกันอุบัติเหตุ PA
ประกันอุบัติเหตุ PA
แผนประกันกำหนดระยะเวลาหรือฌาปนกิจ Term life insurance หรือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
แผนประกันกำหนดระยะเวลาหรือฌาปนกิจ Term life insurance หรือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
Precious Care ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุม คุ้มครอง ครบครัน
Precious Care ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุม คุ้มครอง ครบครัน