• ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพและการออม
  • 085-8525531
  • natapol.pruek@gmail.com
วางแผนเงินออม
แผนประกันออมเงิน For Saving 12/6 เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์ เซฟวิ่ง 12/6คืนเร็ว จ่ายสั้น มั่นใจ คุ้มครองสูง
สิ่งสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคง คือการตั้งเป้าหมายชัดเจน พร้อมมีวินัยในการออมเงิน ประกันสะสมทรัพย์จึงเป็นตัวช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่า เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์ เซฟวิ่ง 12/6 ให้คุณสร้างเเผนการเงินอย่างมั่นคง ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี อุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิต 12 ปี พร้อมรับผลประโยชน์เงินคืนที่แน่นอนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรก เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 600% ของทุนประกันภัย คุ้มค่ายิ่งขึ้นกับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี

วางแผนการเงินอย่างคุ้มค่า
ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี

คืนทุกปี คุ้มโดนใจ
รับเงินคืนปีละ 3% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-6 และ 6% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7-12

คืนเงินก้อนโต เติมเต็มทุกเป้าหมาย
สร้างอนาคตได้สบายใจ รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา 600% ของทุนประกันภัย

อุ่นใจ คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา
สูงสุด 606% ของทุนประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 6 ถึง 12

คุ้มค่า ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

หมายเหตุ
* หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม) หักด้วยจำนวนเงิน
 จ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน
** หรือมูลค่าเงินเวนคืนตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด
 (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากันเงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย.....1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง.....12 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย.....6 ปี
ทุนประกันภัยขั้นตํ่า.....50,000 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อขอคำแนะนำจากเรา
กดยืนยันในส่วนนี้ก่อนทุกครั้ง!!
แผนประกันน่าสนใจ
แผนประกันออมเงิน For Saving 25/15
แผนประกันออมเงิน For Saving 25/15
แผนประกันออมเงิน Life Saving 30/15 แผนความคุ้มครองพร้อมวางแผนการเงิน เพื่ออนาคตที่สดใสของวัยเริมต้นทํางาน
แผนประกันออมเงิน Life Saving 30/15 แผนความคุ้มครองพร้อมวางแผนการเงิน เพื่ออนาคตที่สดใสของวัยเริมต้นทํางาน
ประกันโรคร้ายแรง CI 50
ประกันโรคร้ายแรง CI 50
Precious Care for Kids คุ้มครองลูกน้อย
Precious Care for Kids คุ้มครองลูกน้อย
ประกันมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์ ประกันมะเร็งที่พร้อมสู้ไปกับคุณ
ประกันมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์ ประกันมะเร็งที่พร้อมสู้ไปกับคุณ
ประกันอุบัติเหตุ ที่ให้คุณได้ใชช้ ชีวิตอย่างเต็มแมกซ์ ประกันคนกล้า แมกซ์
ประกันอุบัติเหตุ ที่ให้คุณได้ใชช้ ชีวิตอย่างเต็มแมกซ์ ประกันคนกล้า แมกซ์