• ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพและการออม
  • 085-8525531
  • natapol.pruek@gmail.com

เลือกแผนประกันที่คุณต้องการ

ทาง FWD มีแผนประกันให้ลูกค้าเลือกหลากหลายตามความต้องการ ทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันบำนาญ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียด และสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา
ทำไมเราถึงควรทำประกัน
ให้คุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว

คุ้มครองรายได้ และช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงิน หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัว หากมีใครต้องจากไปก่อนวัยอันควร

การสร้างความมั่นคงของชีวิต

หากเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ก็ไม่ต้องควักเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเต็มจำนวน หรืออาจจะไม่ต้องจ่ายเลย และได้เงินทดแทน หรือเงินชดเชยรายได้ กรณีที่ไม่สามารถทำงานได้

การออม

เหมือนเป็นการออมเงินในรูปแบบหนึ่งในลักษณะกึ่งบังคับ เพราะต้องจ่ายเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ แต่อาจมองว่าเป็นการสร้างวินัยในการออมก็ได้ และเมื่อครบกำหนดสัญญา ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไข

การได้สิทธิ-ประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันที่จ่าย สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

การเป็นที่พึ่งยามฉุกเฉิน

มีเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องใช้เงิน ก็สามารถกู้เงินจำนวนหนึ่งตามเงื่อนไขจากกรมธรรม์ของตัวเอง เพื่อเอาไปใช้จ่ายได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

สนใจแบบประกัน

ทาง FWD มีแผนประกันให้ลูกค้าเลือกหลากหลายตามความต้องการ ทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันบำนาญ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียด และสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา หรือคลิ๊กด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลส่งให้ทางเรา